LPG FÖR DODGE-BILAR OCH RAM-LASTBILAR

AGT ERBJUDER LPG FÖR ETT STORT UTBUD MED DODGE- OCH RAM-FORDON

LPG – eller motorgas – är en blandning av kolväten (vanligtvis en blandning av propan och butan) och används som alternativt bränsle till bensin eftersom det är billigare att köpa och renare för miljön.

VARFÖR VÄLJA LPG?

Vi erbjuder två typer av LPG-tank: cylindrisk eller munstyckeformad ‒ ditt val kommer i stor utsträckning att bero på hur mycket bränsle du behöver. Din återförsäljare hjälper dig att bestämma, men tankens kapacitet sträcker sig från 120 till 200 liter. Vi installerar LPG-systemen i våra bilar innan de skickas till våra återförsäljare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet och leverans.

HÄR ÄR NÅGRA ANLEDNINGAR TILL VARFÖR LPG ÄR SÅ POPULÄRT HOS VÅRA KUNDER.

Spara pengar med LPG

LPG är upp till 50 % billigare än bensin, så det finns en viktig ekonomisk anledning redan från början. Om du kör mycket kommer du också att spara mycket.

I vissa länder kan du också dra nytta av lägre skatter om din bil är försedd med LPG-tank. Kontrollera din lokala status.

Bättre för miljön

Fordon med LPG-bränslesystem släpper ut mindre C02 – ca 15 % mindre än bensinbilar. De avger också mycket lägre halter av andra föroreningar – såsom sot och fina partiklar – och cirka hälften av kolmonoxid, kolväten och kväveoxider, jämfört med bensindrivna bilar.

LPG är säker, enkel att använda och lättillgänglig

Våra LPG-system är föremål för stränga europeiska normer och är både TÜV- och R115-certifierade. Det är enkelt att tanka och LPG finns på de flesta bensinstationer. Men – om du behöver – kan ditt fordon även köras på vanlig bensin.

Ingen förlust i prestanda

Tror du att du kommer att känna skillnad i prestanda? Inte alls. Din bils motor kommer att leverera exakt samma schvung.